Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1611
Title: Các nhân tố tác động đến quyết định mua xe gắn máy của sinh viên khóa 9 khoa Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trường Đại học An Giang
Authors: Tuấn, Nguyễn Thanh
Keywords: Xe gắn máy
Sinh viên
Kinh tế đối ngoại
Issue Date: 28-Jun-2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Thứ nhất, tìm hiểu và xác định được những nhân tố tác động đến việc lựa chọn mua xe gắn máy của sinh viên khóa 9 khoa KT – QTKD trường đại học An Giang để làm cơ sở cho việc lập kế hoạch marketing phù hợp trong tương lai; Thứ hai là đưa ra một số kiến nghị.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1611
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KD - Nguyen Thanh Tuan.pdf
  Restricted Access
1.24 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.