Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1644
Title: Tìm hiểu kế toán thuế GTGT và kê khai thuế GTGT tại công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM
Authors: Dương, Nguyễn Thị Thùy
Keywords: Kế toán
Công ty cổ phần
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: Jul-2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Tìm hiểu, đánh giá việc thực hiện kê khai thuế giá trị gia tăng tại Công ty cổ phần dược phẩm IMEXPHARM; Đưa ra nhận xét ưu, nhược điểm, từ đó đưa ra biện pháp và kiến nghị giải quyết dựa trên những đánh giá khách quan và ý kiến chủ quan.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1644
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT2 - Nguyen Thi Thuy Duong.pdf
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.