Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1702
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Xây Dựng Điện Tử Phú Quí
Authors: Ngọc, Trần Bích
Keywords: Quản trị kinh doanh
Công ty tư nhân
Kế toán tiền lương
Lương
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1702
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT6QT1-DQT105592-TRAN BICH NGOC.pdf
  Restricted Access
713.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.