Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1730
Title: Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty cổ phần thủy sản Nhơn Mỹ
Authors: An, Phạm Nguyễn Vũ
Keywords: Quản trị kinh doanh
Công ty cổ phần
Quản lý nhân sự
Thủy sản
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1730
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT6QT2-DQT105502-PHAM NGUYEN VU AN.pdf
  Restricted Access
2.37 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.