Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1731
Title: Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần viễn thông FPT – Chi nhánh An Giang qua 3 năm 2011-2013
Authors: Ngân, Trần Thị Kim
Keywords: Quản trị kinh doanh
Vốn lưu động
Công ty cổ phần
Issue Date: 2014
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1731
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT6QT2-DQT105586-Tran Thi Kim Ngan.pdf
  Restricted Access
1.2 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.