Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1766
Title: Thực trạng thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng thương mại cổ phần công thương Kiên Giang
Authors: Như, Lê Thị Huỳnh
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: Jul-2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Tìm hiểu về lịch sử hình thành, những khó khăn, thuận lợi và thành tựu của NHTMCPCT Kiên Giang; Tìm hiểu hệ thống hoạt động, cơ cấu quản lý, quy trình thực hiện phương thức TDCT; Đánh giá tình hình hoạt động về phương thức TDCT tại ngân hàng trên cơ sở số liệu đã thu thập; Đề ra một số giải pháp và kiến nghị để hoàn thành quá trình nghiên cứu.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1766
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9NH - Le Thi Huynh Nhu.pdf
  Restricted Access
1.7 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.