Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1779
Title: Đánh giá chất lượng dịch vụ truyền hình cáp VCTV thông qua ý kiến khách hàng trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Authors: Hạnh, Nguyễn Thị Mỹ
Keywords: Sự hài lòng
Truyền hình cáp
Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Quản trị kinh doanh. DT4QT1 hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1779
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyen Thi My Hanh - DQT089414.pdf
  Restricted Access
2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.