Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1788
Nhan đề: Phân tích thực trạng phát triển dịch vụ Internet - Banking tại Ngân Hàng TMCP ngoại thương Việt Nam - chi nhánh An Giang
Tác giả: Ngân, Nguyễn Thanh
Từ khoá: Nhà cung cấp dịch vụ Internet
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Tìm hiểu vai trò của công nghệ đối với sự phát triển dịch vụ Internet banking tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh An Giang; phân tích thực trạng phát triển dịch vụ internet banking tại ngân hàng.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1788
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9NH - NGUYEN THANH NGAN.pdf
  Restricted Access
738.92 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.