Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1789
Title: Giải pháp phòng ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín An Giang
Authors: Thúy, Nguyễn Thị
Keywords: Tín dụng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tài chính ngân hàng
Issue Date: 2012
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính ngân hàng. DT4NH hệ VLVH
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1789
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Nguyên Thi Thuy - DNH089330.pdf
  Restricted Access
989.72 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.