Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1880
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả tín dụng trung - dài hạn tại NHNo & PTNT chi nhánh huyện Tịnh Biên
Authors: Thảo, Võ Thị Bích
Keywords: Tài chính ngân hàng
Tín dụng trung hạn
Tín dụng dài hạn
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1880
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH1 -Vo Thi Bich Thao.pdf
  Restricted Access
876.57 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.