Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1888
Title: Đánh giá các kỹ năng làm nhóm của sinh viên khóa 9 khoa Kinh tế - QTKD trường Đại học An Giang
Authors: Tuấn, Nguyễn Thanh
Keywords: Sinh viên
Học nhóm
Quản trị kinh doanh
Issue Date: Jul-2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Mô tả các kỹ năng về việc làm nhóm hiện tại của sinh viên khóa 9, khoa kinh tế-QTKD; Tìm ra và bổ sung các kỹ năng còn thiếu về việc làm nhóm của sinh viên khóa 9 trong các môn học; Đề ra giải pháp, cách thức học và làm nhóm một cách hiệu quả cho sinh viên khóa 9 khoa kinh tế-QTKD.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1888
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9QT - Nguyen Thanh Tuan.pdf
  Restricted Access
1.84 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.