Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1889
Title: Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng cho vay ngắn hạn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tri Tôn - An Giang
Authors: Khải, Lê Ngô Đức
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngắn hạn
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1889
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH1-Le Ngo Duc Khai.pdf
  Restricted Access
1.34 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.