Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1890
Title: Phân tích tình hình quản trị rủi ro trong hoạt động kinh doanh của quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
Authors: Kiều, Nguyễn Thị Diễm
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Hoạt động kinh doanh
Quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Phước
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1890
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH1-Nguyen Thi Diem Kieu.pdf
  Restricted Access
1.43 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.