Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1891
Title: Kế toán mua bán hàng hóa tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Gia Huy
Authors: Đào, Nguyễn Thị Hồng
Keywords: Tài chính ngân hàng
Kế toán mua bán hàng hóa
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1891
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH1-Nguyen Thi Hong Dao.pdf
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.