Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1893
Title: Phân tích tình hình huy động vốn và cho vay tại Quỹ tín dụng nhân dân Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
Authors: Trang, Nguyễn Thị Thùy
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Huy động vốn
Quỹ tín dụng nhân dân Bình Mỹ
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1893
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH1-Nguyen Thi Thuy Trang.pdf
  Restricted Access
766.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.