Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1896
Title: Phân tích rủi ro tín dụng ngắn hạn của NHNo&PTNT huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Authors: Vĩnh, Nguyễn Văn
Keywords: Tài chính ngân hàng
Tín dụng ngắn hạn
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1896
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH1-Nguyen Van Vinh.pdf
  Restricted Access
1.28 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.