Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1897
Title: Phân tích hoạt động cho vay xây dựng và sửa chữa nhà tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh An Giang
Authors: Trinh, Phạm Thị Diễm
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn sửa nhà
Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1897
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH1-Pham Thi Diem Trinh.pdf
  Restricted Access
1.54 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.