Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1905
Title: Phân tích thực trạng hoạt động tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh An Giang
Authors: Khang, Trần Trọng
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Rủi ro tín dụng
Ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1905
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH1-Tran Trong Khang.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.