Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1906
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn – Chi nhánh An Giang
Authors: Anh, Trần Vân
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Hoạt động tín dụng
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1906
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH1-Tran Van Anh.pdf
  Restricted Access
1.52 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.