Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1909
Title: Phân tích tình hình huy động vốn thông qua hình thức tiền gửi tại Quỹ tín dụng Mỹ Hòa
Authors: Anh, Diệp Tuyết
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Huy động vốn
Quỹ tín dụng Mỹ Hòa
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1909
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T5NH1-Diep Tuyet Anh.pdf
  Restricted Access
1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.