Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1912
Title: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam chi nhánh Châu Đốc
Authors: Thanh, Phan Thị Quốc
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngắn hạn
Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1912
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
T5NH1-Phan Thi Quoc Thanh.pdf
  Restricted Access
1.81 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.