Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1936
Nhan đề: Kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Giống cây trồng Nông Hưng Phát
Tác giả: Ngân, Đoàn Thị Kim
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Công ty tư nhân
Kế toán chi phí
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1936
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT8KT1_DKT127180_DOAN THI KIM NGAN.pdf
  Restricted Access
642.84 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.