Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1943
Title: Kế toán xác định và phân tích kết quả kinh doanh tại công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Lợi
Authors: Phương, Võ Nguyên
Nhí, Nguyễn Văn
Keywords: Nghiệp vụ kế toán
Công ty tư nhân
Công ty trách nhiệm hữu hạn Đức Lợi
Kế toán doanh nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp. Lớp DH7KT
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1943
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DH7KT_NGUYEN VAN NHI_DKT062083.pdf
  Restricted Access
901.84 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.