Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1959
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại xí nghiệp đông lạnh 8 thuộc công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
Authors: Phương, Trần Thị Bích
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán tiền lương
Lương
Công ty cổ phần
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1959
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT8KT2 - DKT127260 - TRAN THI BICH PHUONG.pdf
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.