Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1980
Title: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng gạo của người dân trên địa bàn phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
Authors: Phong, Nguyễn Thế
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hành vi tiêu dùng
Gạo
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1980
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6QT1 - DQT105611 - Nguyen The Phong.pdf
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.