Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1980
Nhan đề: Nghiên cứu hành vi tiêu dùng gạo của người dân trên địa bàn phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
Tác giả: Phong, Nguyễn Thế
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Hành vi tiêu dùng
Gạo
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1980
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6QT1 - DQT105611 - Nguyen The Phong.pdf
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.