Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1984
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Châu Phú
Authors: Nam, Nguyễn Anh
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/1984
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9KT-DKT137045-NGUYEN ANH NAM.pdf
  Restricted Access
1.25 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.