Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2014
Title: Phân tích và đánh giá tình hình tài chính tại công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Toàn Mỹ - chi nhánh Miền Tây
Authors: Em, Trần Văn
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Công ty cổ phần
Tình hình tài chính
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2014
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
dt9kt-dkt137018-Tran Van Em.pdf
  Restricted Access
993.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.