Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2019
Nhan đề: Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương mại Dầu khí Cửu Long
Tác giả: Huyền, Nguyễn Ngọc
Từ khoá: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán doanh thu
Công ty cổ phần
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Kế toán doanh nghiệp
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2019
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT9KT-DKT137031-Nguyen Ngoc Huyen.pdf
  Restricted Access
1.33 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.