Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2047
Title: Đánh giá hiệu quả tín dụng tại Quỹ tín dụng Bình Mỹ huyện Châu Phú tỉnh An Giang
Authors: Hằng, Hồ Thị Thúy
Keywords: Tài chính ngân hàng
Hoạt động tín dụng
Quỹ tín dụng Bình Mỹ
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2047
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH2 - Ho Thi Thuy Hang .pdf
  Restricted Access
728.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.