Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2051
Title: Phân tích hoạt động cho vay ngắn hạn tại ngân hàng thương mại công thương Việt Nam chi nhánh An Giang
Authors: Nhi, Phạm Thị Hồng
Keywords: Tài chính ngân hàng
Vay vốn ngắn hạn
Ngân hàng thương mại công thương
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2051
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH2- Pham Thi Hong Nhi.pdf
  Restricted Access
760.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.