Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2053
Title: Một số giải pháp hạn chế rủi ro trong hoạt động cho vay đối với hộ gia đình, cá nhân sản xuất kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long - Chi nhánh An Giang
Authors: Yến, Đặng Thị Hoàng
Keywords: Tài chính ngân hàng
vay vốn hộ gia đình
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2053
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH2-Dang Thi Hoang Yen.pdf
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.