Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2054
Title: Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng tại quỹ tín dụng nhân dân Mỹ Thạnh
Authors: Son, Dương Thị Huyền
Keywords: Tài chính ngân hàng
Hoạt động tín dụng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2054
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH2-Duong Thi Huyen Son.pdf
  Restricted Access
1.53 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.