Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2056
Nhan đề: Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi Nhánh Tịnh Biên
Tác giả: Trinh, Huỳnh Thị Diễm
Từ khoá: Tài chính ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Năm xuất bản: 2013
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2056
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT5NH2-Huynh Thi Diem Trinh.pdf
  Restricted Access
1.21 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.