Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2077
Title: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất bánh phồng mì tại thị trấn Ba Chúc
Authors: Lê, Nguyễn Hồng
Keywords: Công nghiệp bánh kẹo
Kinh tế đối ngoại
Issue Date: Apr-2010
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Mô tả hiện trạng sản xuất bánh phồng mì tại thị trấn Ba Chúc; Phân tích và đánh giá hiện trạng sản xuất bánh phồng mì tại thị trấn Ba Chúc; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiểu quả sản xuất bánh phồng mì tại thị trấn Ba Chúc.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2077
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8KD - Nguyen Hong Le.pdf
  Restricted Access
787.13 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.