Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2077
Nhan đề: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất bánh phồng mì tại thị trấn Ba Chúc
Tác giả: Lê, Nguyễn Hồng
Từ khoá: Công nghiệp bánh kẹo
Kinh tế đối ngoại
Năm xuất bản: thá-2010
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Tùng thư/Số báo cáo: Chuyên đề tốt nghiệp
Tóm tắt: Mô tả hiện trạng sản xuất bánh phồng mì tại thị trấn Ba Chúc; Phân tích và đánh giá hiện trạng sản xuất bánh phồng mì tại thị trấn Ba Chúc; Đề xuất một số giải pháp nâng cao hiểu quả sản xuất bánh phồng mì tại thị trấn Ba Chúc.
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2077
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
8KD - Nguyen Hong Le.pdf
  Restricted Access
787.13 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.