Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2086
Title: Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của Hợp tác xã nông nghiệp An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Authors: Hường, Lê Thị Thu
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hoạt động kinh doanh
Hợp tác xã
Issue Date: 2017
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2086
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT9QT-DQT137188-Le Thi Thu Huong .pdf
  Restricted Access
1.41 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.