Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2095
Nhan đề: Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua Ngân hàng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương chi nhánh An Giang
Tác giả: Phương, Trang Thị Huy
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Kế toán nghiệp vụ
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Năm xuất bản: 2017
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2095
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT10KT-DKT148091-Trang Thi Huy Phuong.pdf
  Restricted Access
1.95 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.