Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2109
Title: Phân tích hoạt động tín dụng tại ngân hàng TMCP Phương Đông Chi nhánh An Giang
Authors: Phong, Dương Thanh
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Tín dụng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2109
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT8NH- DNH127329 - Duong Thanh Phong.pdf
  Restricted Access
1.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.