Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2140
Title: Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn tại Quỹ tín dụng nhân dân Nhà Bàng
Authors: Xuân, Lê Ánh
Keywords: Tài chính ngân hàng
Quỹ tín dụng nhân dân
Huy động vốn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2140
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH2-Le anh Xuan.pdf
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.