Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2142
Title: Phân tích hoạt động cho vay đối với khách hàng hộ gia đình, cá nhân sản xuất nông nghiệp của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Tịnh Biên
Authors: Thắm, Nguyễn Thị Phương
Keywords: Tài chính ngân hàng
Vay vốn hộ gia đình
Vay vốn nông nghiệp
Vay vốn cá nhân sản xuất nông nghiệp
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2142
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH2-Nguyen Thi Phuong Tham.pdf
  Restricted Access
1.65 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.