Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2145
Title: Phân tích tình hình cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Châu Thành
Authors: Khoa, Quách Anh
Keywords: Tài chính ngân hàng
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
vay vốn ngân hàng
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2145
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH2-Quach Anh Khoa.pdf
  Restricted Access
1.12 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.