Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2150
Title: Phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Huyện Châu Thành
Authors: Tâm, Trương Minh
Keywords: Tài chính ngân hàng
Hoạt động tín dụng
Vay vốn ngắn hạn
Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT5NH2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2150
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT5NH2-Truong Minh Tam.pdf
  Restricted Access
1.44 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.