Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2163
Title: Phân tích hoạt động cho vay hoạc sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2015
Authors: Hồng, Nguyễn Thị Thúy
Keywords: Quản trị kinh doanh
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Vay vốn ngân hàng
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học An Giang
Description: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2163
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT8QT_DQT127387_NguyenThiThuyHong.pdf
  Restricted Access
953.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.