Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2164
Nhan đề: Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của Bưu Điện thành phố Cần Thơ trong giai đoạn 2013-2015
Tác giả: Nhung, Trương Kim
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Kế hoạch kinh doanh
Năm xuất bản: 2016
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: CĐTN. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2164
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT8QT_DQT127429_TruongKimDung.pdf
  Restricted Access
1.03 MBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.