Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2166
Title: Phân tích tác động của môi trường vĩ mô đến các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa ở Đồng Bằng Sông Cửu Long sang thị trường EU
Authors: Nhung, Cao Thị Hồng
Keywords: Xuất khẩu cá tra
Môi trường vĩ mô
Quản trị kinh doanh
Issue Date: Jul-2011
Publisher: Đại học An Giang
Series/Report no.: Chuyên đề tốt nghiệp
Abstract: Tìm hiểu những yếu tố môi trường vĩ mô tác động đến ngành xuất khẩu cá tra, basa ở khu vực ĐBSCL; Nghiên cứu và đánh giá những cơ hội và đe dọa chính mà các yếu tố vĩ mô tác động đến các doanh nghiệp xuất khẩu cá tra, basa ở khu vực ĐBSCL.
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2166
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
9QT - Cao Thi Hong Nhung.pdf
  Restricted Access
912.47 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.