Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2171
Nhan đề: Mức độ hài lòng trong công việc của công nhân tại phân xưởng sản xuất và chế biến thiệt bị đồ gỗ của doanh nghiệp tư nhân Thành Khi
Tác giả: Trung, Bùi Văn
Từ khoá: Quản trị kinh doanh
Hài lòng với công việc
Thiết bị đồ gỗ
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Đại học An Giang
Mô tả: Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. DT7QT2
Định danh: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2171
Bộ sưu tập: [CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
DT7QT2- DQT117574-Bùi Văn Trung.pdf
  Restricted Access
939 kBAdobe PDF  Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.