Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2174
Title: Nghiên cứu hành vi sử dụng sim điện thoại khuyến mãi của sinh viên trường Cao Đẳng Nghề An Giang
Authors: Trang, Dương Thị Bích
Keywords: Quản trị kinh doanh
Hành vi người tiêu dùng
Sim điện thoại
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Quản trị Kinh doanh. DT7QT2
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2174
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7QT2-DQT117566-Dương Thị Biích Trang.pdf
  Restricted Access
1.32 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.