Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2175
Title: Kế toán tiền lương và các khoản trích nộp theo lương tại Ủy Ban Nhân Dân xã Vọng Đông
Authors: Thảo, Hồ Thị
Keywords: Kế toán doanh nghiệp
Kế toán tiền lương
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Kế toán Doanh nghiệp. DT7QT1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2175
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7KT1-DKT117077-Hồ Thị Thảo.pdf
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.