Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2180
Title: Nâng cao hiệu quả hoạt động huy động vốn và cho vay tại quỹ tín dụng nhân dân An Phú
Authors: Khuyên, Lê Kim
Keywords: Tài chính ngân hàng
Huy động vốn
Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng
Hoạt động cho vay
Issue Date: 2015
Publisher: Đại học An Giang
Description: Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng. DT7NH1
URI: http://dspace.agu.edu.vn:8080/handle/agu_library/2180
Appears in Collections:[CĐTN] Khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
DT7NH1-DNH117311-Lê Thị Kim Khuyên.pdf
  Restricted Access
1.5 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.